کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

وقوع انفجار مرگبار در ورودی بیمارستان نظامی کابل

روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه، در جریان وقوع انفجاری مرگبار مقابل بیمارستان نظامی کابل در افغانستان دستکم ۲۵ تن کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

شاهدان عینی در داخل بیمارستان نظامی “سردار محمد داودخان” کابل از شنیده شدن صدای انفجار مهیبی خارج از بیمارستان که به نظر می‌رسید نزدیکی نخستین ‌ایستگاه مرکزی رخ داده باشد، خبر می‌دهند. به گفته ی برخی منابع طالبان، مولوی “حمدالله مخلص” یکی از فرماندهان ارشد این گروه، در این حمله، کشته شده است. مخلص، از اولین فرماندهان طالبان بود که هنگام تصرف کابل، وارد کاخ ریاست جمهوری شد. این بیمارستان در سال ۲۰۱۷ نیز مورد حمله قرار گرفته بود که منجر به کشته‌ شدن ۳۰ تن شد. گفتنی است هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah

اعتصاب کارگران قطارهای ایتالیایی

komalah

گسترش اعتراضات به کشتار دانش آموزان هزاره ایی در افغانستان

komalah

تظاهرات بزرگ ایرانیان و فرانسویان در پاریس

komalah

راهپیمایی هزاران کارگر حمل و نقل در انگلیس

komalah