کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وقوع انفجار در کارخانه الند شیمی

براساس گزارشات منتشر شده،انفجار در کارخانه الند شیمی موجب مرگ یک کارگر ۵۴ ساله شده است.گفته میشود آتش‌سوزی در انبار مواد اولیه این کارخانه تولیدکننده اسیدهای چرب رخ داده و قسمتی از ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه این کارخانه دچار آسیب‌دیدگی جدی شده اند.به روایت سازمان پزشکی قانونی رژیم در سال ۱۴۰۱، دستکم ۱۹۰۰ کارگر به‌خاطر حادثه در حین کار کشته شده‌اند و روزانه به‌طور میانگین حداقل ۵٬۲ مرگ بر اثر حوادث کار در ایران ثبت شده است.