کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

وقوع انفجارهای شدید در شبه جزیره کریمه

شاهدان عینی چندی پیش از رخ دادن دستکم ۱۲ انفجار جداگانه نزدیک پایگاه نیروی هوایی روسیه و دیگر مکان های مهم در غرب شبه جزیره کریمه خبر دادند.

مقام های روسیه تاکنون از علت این انفجارها که ستون های بزرگ و ضخیم دود سیاه را در غرب کریمه به آسمان فرستاد، اظهار ناآگاهی کرده اند. این پایگاه هوایی ارتش روسیه در فاصله بیش از ۱۳۰ مایلی خاک اوکراین قرار  گرفته است. در حالی که اوکراین مدعی حمله به پایگاه نظامی روسیه در کریمه شده، اما وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که این انفجار در انبار مهمات نیروی هوایی رخ داده و هیچ تلفاتی نداشته است. گفتنی است  شبه جزیره کریمه از سال ۲۰۱۴ از خاک اوکراین جدا و به روسیه منضم شد که به تحریم های گسترده غرب بر مسکو انجامید.