کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وقوع آتش سوزی در پارک ملی کرخه

گزارش ها حاکی از آن است که روز شنبه ۱۳ خرداد ماه تقریبا سی هکتار از پارک ملی کرخه بر اثر وقوع آتش سوزی سوخته شد‌.

گرم شدن هوا و آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی دلیل اصلی این آتش‌سوزی‌ها است.آتش‌سوزی‌های مکرر در پارک ملی کرخه در استان خوزستان همچنان ادامه دارند.همچنین محمد الوندی، رئیس این پارک به هفت مورد آتش‌سوزی در جنگل کرخه در سال جاری اشاره کرد و گفت: «در این مدت، در مجموع ۲۵ تا ۲۶ هکتار از مساحت این پارک در آتش سوخته است».