کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضع تحریم‌های جدید علیه نفت ایران

قانونگذاران آمریکایی پس از حمله موشکی و پهپادی تهران به اسرائیل، در بسته کمکی مجلس نمایندگان برای اوکراین و اسرائیل و دیگر متحدان این کشور، تحریم‌هایی را علیه صادرات نفت ایران گنجاندند.

این تحریم‌ها در صورت تصویب در هر دو مجلس نمایندگان و سنا و امضای آن توسط جو بایدن و سپس اجرایی شدن، می‌توانند بر صادرات نفت ایران تأثیر بگذارند. زمان دقیق تصویب و اجرای این تحریم‌ها مشخص نیست زیرا این اقدامات همچنان در حال بررسی است و به رئیس جمهور آمریکا اختیار تخصیص معافیت را نیز می‌دهد.