کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

وضعیت وخیم سلامتی عثمان اسماعیلی در زندان سقز

روز یکشنبه 3 دی ماه،عثمان اسماعیلی فعال کارگری دربند در زندان مرکزی سقز،در پی بروز ناراحتی و درد شدید در ناحیه شکم به پزشکی قانونی این شهر اعزام شد.

براساس گزارشات دریافت شده و پس از انجام آزمایشات لازمه،دکتر پزشکی قانونی،مسئولین زندان و عثمان اسماعیلی را مطلع کرده اند که دچار بیماری “فتق اینگوینال” شده است و بایستی در سریع ترین وقت ممکن ایشان را مورد عمل جراحی قرار دهند.با توجه به تایید پزشک متخصص مبنی بر نامناسب بودن وضعیت جسمانی عثمان اسماعیلی،اما مامورین زندان این فعال کارگری را به زندان مرکزی سقز بازگرداندند.لازم به ذکر است که عثمان اسماعیلی از آسم شدید و بیماری قلبی نیز رنج میبرد و قطع به یقین شرایط زندان برای ایشان دشوار می باشد.