کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت وخیم سلامتی زندانیان زندان بندر عباس

به دلیل نبود امکانات بهداشتی، و عدم رسیدگی به وضعیت بهداشتی بیماران در زندان بندرعباس بیماری‌های مختلف از جمله بیماری پوستی در میان زندانیان شایع شده است.

به گزارش نهادهای حقوق بشری، زندانیان در زندان بندرعباس مبتلا به بیماری پوستی شده‌اند. این بیماری به دلیل عدم رسیدگی‌ پزشکی و نبود بهداشت مناسب در زندان بندرعباس می‌باشد. در این زندان وضعیت غذایی اسفبار است و کیفیت غذا در سطح بسیار نامناسبی است. همچنین پتو‌ها و ملافه‌های کثیف و عدم رسیدگی به وضعیت بهداشتی باعث شده که بیماران در زندان بندرعباس در شرایط بهداشتی بدی بسر ببرند و به بیماری‌های مختلف از جمله بیماری پوستی مبتلا شوند. گفتنی است، مسئولین بهداری در آن زندان هم از هرگونه رسیدگی به وضعیت بیماران خودداری کرده و حتی دارو و کرم‌های ساده مانند وازلین یا قرص‌های حساسیت را هم در اختیار زندانیان قرار نمی دهند.