کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت وخیم زندانی سیاسی فرهاد میثمی

فرهاد میثمی، فعال سیاسی در شرایطی که به شدت بر اثر اعتصاب غذا وزن کم کرده است، در نامه‌ای از زندان همچنان بر ادامه اعتصاب غذای خود تا رسیدن به خواسته‌هایش پا فشاری کرد.

تصاویری از فرهاد میثمی در روز ۲ فوریه همراه با نامه او از زندان رجایی‌شهر کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد او به شدت وزن کم کرده است.

این فعال سیاسی با این حال در نامه خود تحت عنوان «برای روزهای زجرِ اندر زجرِ اندر زجر»  نوشته است: «همچنان بر سر خواسته‌های سه‌گانه‌ام یعنی (توقف اعدام معترضان، آزادی شش زندانی سیاسی – مدنی و توقف آزارهای اجبار حجاب) بر سر همان مأموریت غیرممکن خواهم ایستاد.».