کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

وضعیت وخیم زندانیان بندهای امنیتی زندان ارومیه

کانون حقوق بشر ایران، روز پنج‌شنبه ۳خرداد ماه، وضعیت زندانیان در بندهای خاص و امن در زندان مرکزی ارومیه را وخیم گزارش کرده است.

بند امن و خاص زندان ارومیه که محل تنبیهی زندانیان در زندان مرکزی ارومیه است درکنار مجموعه سلول‌های انفرادی این زندان قرار دارد. این بندها ۲اتاق کوچک ۳۰متری است که ظرفیت ۱۰ زندانی را دارد اما آمار زندانیان در هر اتاق حداقل ۲برابر است. گفتنی است، این بندها به حدی شلوغ است که زندانیان محلی برای خوابیدن ندارند. همچنین گفتنی است، زندانیان در این بند اجازه ملاقات حضوری نداشته و این امر باعث نگرانی خانواده‌های آنها شده است. ماموران زندان مرکزی ارومیه در این بندها دستی باز در شکنجه‌های فیزیکی و روحی زندانیان دارند. همچنین بودن زندانیان در این بندها غیرقانونی بوده و تنها به منظور فشار بیشتر و تنبیه، زندانیان را به این بندها تبعید می‌کنند. مدت زمان ماندن در این بندها مشخص نیست و هر گونه گزارشی از زندانیان باعث افزایش مدت زمان بودن آنها در این بندها می‌شود. فشارهای عصبی ناشی از این وضعیت باعث شده که برخی از زندانیان اقدام به خودکشی نمایند.