کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت وخیم انور چالشی زندانی سیاسی

انور چالشی زندانی سیاسی که در پی وضعیت وخیم سلامتی‌ به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شده،به دلیل مخالفت اطلاعات سپاه پاسداران همچنان بدون آغاز روند درمان با پابند و دستبند در این بیمارستان نگهداری می‌شود.

شبکه های حقوق بشری در این مورد نوشتند:انور چالشی در زندان به سرطان روده مبتلا شده و به دلیل پیشروی بیماری وضعیت سلامتی وی نگران‌کننده است.با وجود نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانایی وی برای ادامه حبس،اما به دلیل مخالفت نهادهای امنیتی از آزادی مشروط و اعزام به مرخصی استعلاجی جلوگیری می‌شود.انور چالشی 50 ساله و اهل ارومیه در تاریخ 12 آذر 1399 به همراه یک شهروند دیگر به نام کامل جباروند توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.وی در مهرماه 1400 از سوی شعبه اول دادگاه رژیم ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در گروه های اپوزیسیون رژیم به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.