کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت نگران کننده حمزه درویش زندانی سیاسی

زندانی سیاسی حمزه درویش از تاریخ ۲۳اردیبهشت‌ ماه  تاکنون به مدت ۱۱روز است به سلول انفرادی منتقل شده است.

این زندانی سیاسی به مدت ۱۱روز است که به دلیل بودن در انفرادی تحت شکنجه قرار دارد. مقامات زندان لاکان رشت به منظور تشدید فشار، تماس وی با خانواده‌اش را محدود کرده و به این صورت خانواده این زندانی سیاسی را نیز تحت فشار قرار داده‌اند. لازم به ذکر است، نامبرده روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، در اعتراض به حکم سنگینی که به اتهام شرکت در شورش زندان لاکان رشت به او داده شده بود، اقدام به خودکشی کرده بود.