کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت نگران کننده‌ی زندانیان سیاسی منتقل شده به قزلحصار

به گزارش نهادهای حقوق بشری،  13 زندانی سیاسی که به تازگی به زندان قزلحصار منتقل شده اند، در اعتراض به انتقالشان به این زندان، از روز یکشنبه در اعتصاب غذا به سر می‌برند و وضعیت سلامتی آنها در خطر است.

لقمان امین‌‌پور، سعید ماسوری، افشین بایمانی، سپهر امام‌ جمعه، زرتشت احمدی راغب، محمد شافعی، سامان صیدی (یاسین)، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده، جعفر ابراهیمی و مسعود رضا ابراهیمی نژاد، زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج کماکان در اعتصاب بسر میبرند. بر طبق اخبار رسیده این زندانیان بدون خبر قبلی و به بهانه بهداری با دستبند و پابند و همراه با تمسخر و ارعاب به  اتاقی کوچک در بند ۳ قزلحصار منتقل شده اند. زندانیان برای اعتراض غذای زندان را نمی‌گیرند و چون کارت خرید هم ندارند عملا دسترسی به غذا و هیچ‌گونه امکاناتی ندارند، این به این معناست که عملا این افراد از  زمان ورود غذا نخورده اند. درخواستشان برگشت به اوین است و اعلام کرده اند تا زمان رسیدن به خواسته‌هایشان به این روند ادامه می‌دهند. همچنین دسترسی به تلفن جهت اطلاع به خانواده‌ها و ملاقات را ندارند و اسم آنها هنوز بعنوان زندانی در قزلحصار ثبت نشده است و هم بندی‌هایشان افراد با جرایم قتل یا محکومین به اعدام هستند.