کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت نامناسب و غیربهداشتی جوب آب و فاضلاب در زاهدان

روز شنبه 12 خردادماه جمعی از شهروندان زاهدان با ارسال ویدئوهایی،وضعیت نامناسب و جمع شدن نخاله ها در بلوار سلیمانی، خیابان رسالت و کوچه رستاخیز زاهدان را نشان دادند و نسبت به بی توجهی مسئولان حکومتی اعتراض کردند.

شهروندان معترض به وضعیت موجود بیان کردند:قریب به دو ماه است که لوله گذاری انجام شده ولی برای روکش آسفالت اقدامی نکرده اند و نبود سیستم فاضلاب شهری و رها شدن فاضلاب در وسط خیابان وضعیت بسیاری بدی برای منازل مسکونی،مغازه داران و شهروندان بوجود آورده است. این درحالی است که مسئولان شهرداری تاکنون جهت جمع آوری زباله ها و سامان دادن این وضعیت اقدامی انجام نداده اند.