کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت نامناسب ایوب غیبی پور در زندان شیبان اهواز

“ایوب غیبی پور” یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 که در زندان شیبان اهواز محبوس است، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی و ابتلا به زخم معده، از رسیدگی به پزشکی مناسب محروم مانده است.

“ایوب غیبی پور” پیشتر از بابت اتهامات واهی “احراق عمدی و تخریب اموال عمومی و تبلیغ علیه نظام” توسط دادگاه رژیم در اهواز به ده سال حبس همراه با تبعید به زندان کرمان محکوم شده بود. این حکم توسط  دیوان عالی رژیم نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده حکم ارجاع داده شد. این در حالی است که تاکنون تاریخ جدیدی برای رسیدگی به پرونده نامبدره تعیین نشده است. “ایوب غیبی پور” به دلیل خوراک نامناسب در زندان به زخم معده مبتلا شده است. گفتنی است چندی پیش این معترض به دلیل شرایط نامساعد جسمانی، جهت عمل جراحی به بیمارستان منتقل و پس از جراحی علیرغم وضعیت نامناسب جسمانی مجدداً به زندان بازگردانده شد.