کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

وضعیت نامناسب آزادی مطبوعات در چین

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۶ آذر از وضعیت آزادی مطبوعاتی در چین منتشر کرد، تصویر تیره و تاری به‌دست داده و وضعیت روزنامه‌نگاری در آن کشور را «گامی بزرگ به عقب» توصیف کرده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود تأکید می‌کند که در حال حاضر دست‌کم ۱۲۷ روزنامه‌نگار در چین در حبس به‌سر می‌برند و به این ترتیب این کشور «بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان» است. در این گزارش آمده است که «کارزار بی‌سابقه سرکوبی که چین در سال‌های اخیر علیه روزنامه‌نگاری و حق کسب اطلاعات» به اجرا درآورده است محدود به خبرنگاران داخلی نمی‌شود و چین به دنبال تحمیل این سانسور در ورای مرزهای خود و «ارعاب خبرنگاران خارجی» هم بوده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تجمع‌های جهانی در حمایت از خیزش سراسری مردم

komalah

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

komalah

اعتصاب کارگران قطارهای ایتالیایی

komalah

گسترش اعتراضات به کشتار دانش آموزان هزاره ایی در افغانستان

komalah

تظاهرات بزرگ ایرانیان و فرانسویان در پاریس

komalah

راهپیمایی هزاران کارگر حمل و نقل در انگلیس

komalah