کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت نابسامان کودکان کار در بازار برازجان

سهیل عربی،زندانی سیاسی تبعیدی در برازجان روز چهارشنبه 5 مهرماه با انتشار مطلبی در واکنش به وضعیت نابسامان کودکان کار در این شهر خبر داد.

براساس گزارشات منتشرشده،کودکان کار ده تا چهارده سال در بازار این شهر کوچک (برازجان) در گرمای بالای پنجاه درجه با یک فرغون باربری کار می‌کنند.این کودکان هر چهار فصل سال همیشه در حال کار هستند در حالیکه نه تغذیه ای درست دارند،نه درس می‌خوانند و نه آینده‌ای دارند.گفتنی است که از کنار این فجایع بی‌تفاوت گذشتن، عواقب بسیار تلخ و جبران ناپذیری برای این کودکان و همچنین برای جامعه خواهد داشت.