کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت قرمز کارگران و معلمان ایران در گزارش کنفدراسیون بین‌المللی

وضعیت قرمز کارگران و معلمان ایران در گزارش کنفدراسیون بین‌المللی

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ها روز دوشنبه 28 خرداماه در آخرین گزارش سالانه خود وضعیت کارگران و معلمان ایران را قرمز اعلام کرد.

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ها در گزارش سالانه خود که طی روزهای اخیر منتشر شد،اعلام کرده است وضعیت قرمز فعالیت صنفی کارگران و معلمان ایران به معنای فقدان هرگونه حقوق تضمین‌شده برای فعالیت‌های صنفی و کارگری در این کشور است.در این گزارش به برخوردهای شدید با فعالان صنفی معلمان در ایران اشاره شده و آمده است 44 نفر از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صرفاً به دلیل فعالیت‌های صنفی خود در زندان به سر می‌برند و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌ها این اقدامات را بازداشت خودسرانه می‌نامد.