کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت فاجعه‌بار کارگران صنایع نفت در مناطق جنوبی

بنابر گزارش منابع خبری کارگری، در روزهای اخیر بیشتر از پانصد نفر از کارگران در مراکز مختلف واقع در مناطق جنوبی دچار گرمازدگی شدید شده‌ و به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها منتقل شده‌اند.

همچنین خبرهایی حاکی از مرگ چندین کارگر بخاطر این شرایط فاجعه‌بار منتشر شده است. کارگران بخش‌های مختلف صنایع نفت، گاز و‌ پتروشیمی در مراکز و پروژه‌ها از کارفرمایان خواسته‌اند تا در روزهایی که درجه گرما و درصد رطوبت هوا بسیار بالاست ساعات کاری را به ۶ ساعت کاهش دهند اما تاکنون پاسخی از کارفرمایان دریافت نکرده‌اند. گفته می شود کارگران اعلام کرده اند در صورت ادامه این روند و بی توجهی کارفرما به وضعیت آنان دست به اعتصابات گسترده می زنند.