کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت دشوار کارگران نفت در عسلویه

بر اساس ویدئوهای منتشر شده روز دوشنبه ۱۲ تیرماه،جمعی از کارگران نفت عسلویه بر اثر گرمای  ۵۰ درجه و نبود امکانات رفاهی دچار گرمازدگی شدید شدند.

طبق گفته کارگران نفت در عسلویه،کارفرمایان از ارائه تسهیلات رفاهی برای کارگران خودداری می کنند و کارگران مجبور به کارکردن در سخت ترین شرایط هستند.این درحالی است که کارفرمایان حقوق کارگران را نیز به موقع پرداخت نمی کنند.همچنین نیروهای امنیتی رژیم در صورت اعتراض کارگران به وضعیت نابسامان موجود ضمن ضرب و شتم، معترضان را بازداشت و سرکوب می کنند.