کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وضعیت جسمی وخیم 6 تن از دراویش اعتصابی در زندان

وضعیت “جسمی محمد شریفی‌مقدم، رضا انتصاری، احمد ایرانی‌خواه، مرتضی کنگرلو، و سینا انتصاری” دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ، و “شهرام مقدسی” درویش محبوس در زندان بروجرد، در پی اعتصاب غذا وخیم اعلام شده است.

برپایه گزارش منتشره محمد شریفی‌مقدم، رضا انتصاری، احمد ایرانی‌خواه، مرتضی کنگرلو روز چهارشنبه ۲۷ آذر در پی وخامت حال به صورت حفاظت شده به همراه گروهی از نیروهای امنیتی به بیمارستان فیروزآبادی شهرری منتقل شدند. ولی  همان روز با توقف درمان، آنها را بار دیگر به زندان تهران بزرگ برگرداندند.گفتنی است ۷۱ درویش گنابادی زندانی به همراه تعدادی از دراویش خارج از زندان از روز یکشنبه ۱۲ آبان در اعتراض به وضعیت موجود دراویش و در پی امتناع “نورعلی تابنده” سرسلسله دراویش گنابادی، از خوردن غذا و دارو، دست به اعتصاب غذا زده‌اند. در حال حاضر ۱۴ نفر از دراویش زندانی در اعتصاب غذا هستند که وضعیت جسمی همه این افراد تقریبا وخیم است و کاهش وزن شدید دارند.