کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ورود ده‌ها نیرو و خودروی نظامی از مسیر بم به داخل شهر زاهدان

عصر روز پنجشنبه ١٩ آبان ماه، ده‌ها نیرو و خودروی نظامی از مسیر بم به زاهدان وارد شهر زاهدان شدند.

بنا به گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی ، بدنبال فراخوان تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان، از استان های همجوار بلوچستان هزاران نیروی نظامی وارد بلوچستان شده‌اند. شایان ذکر است که درهفته های گذشته نیز رژیم نیروهای امنیتی و نظامی استان های همجوار بلوچستان را به این استان اعزام کرده بود.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-