کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وخامت حال صدیقه وسمقی فعال مدنی

مقام‌های زندان اوین روز سه‌شنبه ۱۴ فروردین ماه، با وجود دستور اورژانسی پزشکان زندان، مانع از اعزام “صدیقه وسمقی”، فعال مدنی زندانی به بیمارستان شدند.

“نرگس محمدی” با انتشار نامه‌ای از زندان اوین، ضمن هشدار درباره وضعیت سلامت “صدیقه وسمقی”، به اجتناب مقامات قضایی رژیم از اعزام وی به بیمارستان اعتراض کرده است. نامبرده، به‌دلیل «هجوم وحشیانه» به خانه‌اش دچار اضطراب شدید شده بود و با وجود وضعیت جسمی مناسب پیش از بازداشت، از ۲۸ اسفند دچار حمله‌های عصبی، فشار و سوزش در ناحیه‌ی سینه، لرزش دست‌ و پا، تنگی نفس و نوسان شدید فشار خون شده‌ است.