کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

وحشت رژیم جمهوری اسلامی از نقش شبکه های اجتماعی در سازماندهی اعتراضات

فصلنامه «امنیت ملی» وابسته به دانشگاه «دفاع ملی» به تازگی تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه کاربری پیا‌م‌های فضای مجازی با اغتشاشات» منتشر و تلاش کرده است نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری اعتراض‌های خیابانی در ایران را تشریح کند. در این تحقیق که در بخشی از آن بر شهر سنندج و استان کردستان   متمرکز شده است مشخص شده است، آمده است که: « رابطه مستقیمی بین فضای مجازی و شکل گیری اعتراضات بخصوص در میان جوانان وجود دارد.» این تحقیق همچنین نشان داده است که شبکه‌های اجتماعی بیشترین نقش را در «افزایش مطالبات اجتماعی» جوانان دارند. جراید رسمی وابسته سپاه پاسداران نیز مملو از مقالاتی است، که در قالب تحقیق و پژوهش به مدیران رژيم توصیه کرده به خاطر «آسیب‌های فراوان» شبکه‌های اجتماعی، گام بزرگی برای محدودسازی آن‌ها و تحت کنترل قرار دادن فعالیت کاربران ایرانی در این شبکه‌ها بردارند. در همین رابطه فصلنامه «پژوهش‌های حفاظتی و امنیتی» وابسته به سپاه در یکی از مقالات خود ادعا کرده که شبکه‌های اجتماعی در  « ساماندهی شبكه‌ای گروه‌های سیاسی مجازی مخالف رژیم و تشویق نافرمانی مدنی و ایجاد تنش سیاسی» در ایران نقشی مهم دارند.

این تحقیق چنین نتیجه گرفته است که با توجه به وضعیت فعلی فضای مجازی، شبكه‌های اجتماعی تهدیدات سیاسی و امنیتی قابل توجهی برای جمهوری اسلامی در پی دارد و با افزایش آسـیب‌پـذیری نظام، منجر به بروز چالش‌هایی برای امنیت ملی می‌شوند. نتایج چنین تحقیقاتی سران رژیم جمهوری اسلامی را بر آن داشته با هر قیمت ممکن که شده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را در ایران تحت کنترل خود درآورند.

حکومت اسلامی که دشمنی آشکار و عمیقی با گردش آزاد اخبار ، با ابراز و انتشار نظر بدون سانسور ، با پخش گزارشها و اخبار واقعی جامعه ، با برقراری ارتباط مردم با هم، با نشر و پخش موزیک، هنر، ادبیات، فیلم، با گسترش علم و دانش دارد ، فضای مجازی عرصه ای است که دستگاه سانسور حکومت، ارتش چاقوکشان و اسید پاشان حزب الهی قادر به کنترل آن نیستند.

امروزه به یمن پیشرفت تکنولوژی ارتباط جمعی، دهها ملیون از مردم ایران به آسانی به اینترنت و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند و خبر جنایات رژیم را در کم ترین زمان ممکن به اقصی نقاط جهان می رسانند. دستگاه تفتیش عقاید حکومت با فیلتر و بلوک کردن سایتها، با دستگیری فعالین اجتماعی و سیاسی، با قطع و کند کردن  اینترنت و با بالا بردن هزینه استفاده از اینترنت ، از چند سال پیش به جنگ شبکه های اجتماعی رفت و تحقیقات امروزشان نشان می دهد که در این عرصه عملا شکست خورده اند.

تبلیغات مقامات رژیم علیه اینترنت و تلاش برای اسلامی کردن و نیز کنترل و جاسوسی از کاربران هم تا حال بی نتیجه مانده است . بیش از ۱۳۰ هزار آخوند از نماز جمعه تا شرکت در صدا و سیمای رژیم علیه اینترنت تبلیغ کرده و کماکان کاربران اینترنتی نه تنها بیشتر می شوند ، بلکه شکاف بین آنها و حکومت اسلامی هم  گسترده تر و هم عمیق تر شده است .

آنچه که کارشناسان رژیم از آن به عنوان خطر برای بقای جمهوری اسلامی یاد می کنند، واقعی است اما هشدار در این زمینه بی ثمر است و رژیم از خنثی کردن این خطر ناتوان است. جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته در مقابله با تمام  پدیده های مدرن جهان امروز، سرش به سنگ خورده است. ویدئو، ماهواره، اینترنت و اکنون شبکه های اجتماعی، همگی نمایش ناتوانی جمهوری اسلامی در برابر تکامل و سیر روبه رشد جامعه بشری بودند. در جریان مبارزات و اعتراضات مردمی علیه حکومت اسلامی، شبکه های اجتماعی ابزاری اصلی برای سازماندهی، عمومی کردن خواست‌ها ، بسیج و رهبری حرکات توده ای بودند. این پتانسیل بالای شبکه های اجتماعی از چشم دستگاههای نظامی و اطلاعاتی رژیم دور نمانده است. تصادفی نیست اگرشهر سنندج با پتانسیل بالائی که همواره برای اعتراض داشته است، به موضوع تحقیق سپاه پاسدارن در مورد نقش شبکه های اجتماعی در بسیج توده ای و گسترش مبارزه علیه رژیم تبدیل می شود. همین تحقیقات نشان می دهد که رژیم تا چه اندازه در اسلامی کردن فضای مجازی با شکست روبرو شده است.

در حالیکه جوامع پیشرفته سرمایه داری، بنا به نیاز اجتناب ناپذیر این عصر، بر روی اینترنت سریع برای همه شهروندان حتی در دورترین مناطق روستایی سرمایه گذاری می کنند ، حکومت مرتجع اسلامی ایران در پی کنترل روز افزون پلیسی بر روی کاربران، اسلامی و آخوندی کردن آن پای می فشارند و در تلاش هستند سیر رشد دانش و تکنولوژی را به عقب باز گردانند.  این نظام خرافه و تحجر به جهان امروز ما بی ربط است و سرنگونی و نابودی هرچه زودتر آن در جهت سعادت و رفاه مردم و در جهت پیشرفت علم و دانش است.