کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وجود پنج ملیون کارگر زیرزمینی در ایران

به گفته فتح الله بیات(رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی): پنج ملیون کارگر زیر زمینی در ایران داریم که از هیچ حقوقی برخوردار نیستند و هیچ نظارتی هم بر صاحب کارها صورت نمیگرد.

به گفته این مقام حکومتی، بیش از ۵ میلیون کارگر در کارگاه های زیرپله ای و زیر زمینی و پنهان از هرگونه نظارت کار می کنند. این کارگران، در این کارگاه های زیرزمینی و غیر رسمی با حداقل دستمزد و محروم از بیمه و سنوات و سایر مزایای شغلی اجیر شده اند چون نیاز مالی دارند و باید معاش خانواده شان را تامین کنند.