کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

واگذاری نیروگاه رامین اهواز به بخش خصوصی و ادامه اعتراضات کارگران

واگذاری نیروگاه رامین اهواز به بخش خصوصی و ادامه اعتراضات کارگران1

اعتراضات کارگران نیروگاه رامین اهواز برای تامین امنیت شغلی و معیشتی بدلیل واگذار شدن 49 درصد  ازسهام  این نیروگاه به بخش خصوصی که از چندی پیش آغاز شده است کماکان ادامه دارد.

روز دوشنبه 7 مهر، یکی ازکارگران نیروگاه رامین اهواز در این خصوص گفت، اگر سهام نیروگاه به فروش برسد نیروگاه موظف است مطالبات  و حق و حقوق نیروهای رسمی مانند 65 درصد افزایش حقوق، حق مناطق جنگ‌زده و حق مسکن را پرداخت کند. وی افزود: شمار زیادی از آنها نیروهای پیمانکاری هستند و گفته می شود بعد از فروش سهام  کلیه نیروهای پیمانی از کار اخراج خواهند شد.