کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

واژگونی وانت بار حامل کارگران معدن در بافت

به دنبال واژگونی یک دستگاه وانت‌بار حامل کارگران معدن کرومیت «گدارسبز گوشک» در استان کرمان دستکم ۱۳ نفر مصدوم شدند.

از قرار معلوم؛حادثه روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه رخ داده و مصدومان این حادثه از کارگران معدن کرومیت روستای گدارسبز منطقه گوشک شهرستان بافت بودند که به بیمارستان شهرستان بافت منتقل شده‌اند.منابع کارگری می‌گویند:جابجایی کارگران به ویژه کارگران معدن،خطرات زیادی به همراه دارد و کارفرما‌ها باید برای جابجایی کارگران از مینی بوس و یا اتوبوس‌های مجهز و ایمن استفاده کنند.