کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

واژگونی وانت‌بار حامل کارگران در فیروزکوه

روز چهارشنبه 22 شهریورماه،به دنبال برخورد یک دستگاه وانت‌بارحامل کارگران کشاورزی در محور دماوند به فیروزکوه با یک خودرو سواری،دستکم 14 نفر زخمی شدند.

به دنبال برخورد یک دستگاه وانت‌بار حامل کارگران کشاورزی در محور جاده دماوند به فیروزکوه (فرعی جاده لومان) با یک دستگاه خودرو سواری،یک کارگر جان باخت و 14 کارگر دیگر به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شدند.از قرار معلوم همه سرنشینان مصدوم این حادثه تبعه افغانستان بودند.گفتنی است که جابجایی کارگران با خودروهای باربری مسبوق به سابقه است و این نوع جابه‌جایی علاوه بر غیرقانونی بودن خطرات زیادی به همراه دارد و بارها باعث وقوع حوادث تلخ برای کارگران شده است.