کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران معدن ذغال‌سنگ طرزه

در پی واژگونی مینی‌بوس حامل کارگران معدن ذغال‌سنگ روز سه شنبه 15 خرداد ماه، در محور دامغان به شاهرود، تعدادی از کارگران این معدن مصدوم شدند.

مینی‌بوس حامل ۱۵ تا ۱۶ کارگر معدن ذغال‌سنگ طزره که در حال انتقال کارگران از محل کار به منزل در شیفت بعد از ظهر بود در محور دامغان به شاهرود واژگون شد. گفتنی است، در اثر این حادثه، تعدادی از سرنشینان مینی‌بوس مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شدند.