کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

وادار کردن مدیران مراکز تجاری تهران به امضای تعهدنامه حجاب

نهادهای امنیتی رژیم روز پنجشنبه 30 فروردین ماه، طی جلسه ای مراکز تجاری تهران را ملزم کرده اند از نیروهای نگهبانی به عنوان «آمر به معروف» استفاده کنند.

هم‌زمان با حضور گسترده نیروهای سرکوبگر رژیم در خیابان‌ها به منظور جنگ با زنان و تحمیل حجاب اجباری به آنان، فشار بر کسب‌وکارها، اصناف و مراکز تجاری و عمومی نیز برای برخورد قهری با مخالفان حجاب اجباری افزایش یافته است. پیشتر نیز، نهادهای امنیتی، در یک «جلسه توجیهی» بیش از ۱۰۰ مدیر مرکز تجاری تهران را به امضای تعهدنامه‌ای در خصوص رعایت حجاب اجباری وادار کرده است.