کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

پیام تسلیت و همدردی

به

رفقای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

و

رفقای کمیته مرکزی کومله، سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران

 

رفقای گرامی،

درگذشت زودهنگام زنده یاد رفیق فرهاد شعبانی را به شما و همه اعضای حزب کمونیست ایران و رفقا و پیشمرگان کومله تسلیت می گوئیم. ما شاهد تلاش ها و از خودگذشتگی های رفیق شعبانی در دوره های گوناگون پیکار علیه رژیم جمهوری اسلامی بودیم و بخشی از رفقای ما در همکاری هائی مشترک میان سازمان ما و شما خاطرات فراموش نشدنی از صمیمت رفیقانه رفیق فرهاد و حس مسئولیت مبارزاتی او بهمراه دارند. رفیق فرهاد شعبانی در لحظاتی ما را ترک می کند که کشور ما در لحظات سرنوشت سازی قرار دارد و جای خالی فعالان با تجریه و وفادار به آرمان سوسیالیسم مانند او بیش از همیشه احساس می شود.

ما همچنین تاسف عمیق مان را به خانواده گرامی رفیق شعبانی، همسر و فرزندانش اعلام می کنیم.

 

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah