کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

همدردی با خانواده رفیق جلیل علیپور

روز پنج شنبه جمعی از رفقای تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران حوزه کلن آلمان با خانواده جلیل علیپور دیدار کردند. در این دیدار پیام همدردی و تسلیت تشکیلات حزب و کومله را به خانواده این عزیز اعلام کردند و خود را در غم آنان شریک دانستند. 

پست های مرتبط این دسته

اعلامیه مشترک حزب کمونیست ایران سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

-

بیانیه حزب کمونیست ایران به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه  برای محو خشونت علیه زنان

-

اطلاعیه مشترک حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

-

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه‌له در دعوت مردم سراسر ایران، به یک اعتصاب عمومی در پشتیبانی از مردم کردستان

-

حزب کمونیست ایران و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): حمایت از فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

-

اطلاعیه کمیته مرکزی کومەله

-