کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

همبستگی کارگران فرانسه و نروژ با خیزش انقلابی مردم ایران

پنج سندیکای کارگری فرانسه در اطلاعیه ای مشترک و همچنین کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ، از اعتراضات مردمی در ایران حمایت کرده و سرکوب و کشتار معترضین توسط حکومت اسلامی را محکوم کردند.

در بیانیه مشترک سندیکاهای کارگری فرانسه در همبستگی با اعتراضات مردم در ایران آمده است، ما سرکوب معترضان را به شدت محکوم می‌کنیم و از حکومت ایران می‌خواهیم که فوراً و بدون قید و شرط همه معترضان بازداشت شده و هم چنین مدافعان حقوق بشر، مبارزان سندیکاهای کارگری، فعالان دانشجویی، روزنامه‌نگاران و غیره را آزاد کند. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ هم در این بیانه ایی از خواسته‌های معترضان، جنبش‌های اجتماعی و سندیکاهای کارگری مستقل برای لغو همه قوانین ناعادلانه و سرکوبگرانه که حقوق اساسی زنان را نقض می‌کنند و از دادخواهی برای همه قربانیان سیاستهای زن‌ستیزانه، تبعیض گرانه و خشونت آمیز دولت ایران، حمایت کرده است.