کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

همبستگی بین‌المللی با کارگران کارخانه تولیدی اوزاک در شهر اورفای ترکیه

طبق گزارشات منتشر شده، از حدود یک ماه قبل کارگران کارخانه تولیدی اوزاک در شهر اورفای ترکیه برای رسیدن به خواسته‌هایشان در اعتصاب هستند.

گفتنی است، این کارخانه زن کارگری را به اسم “سحر” به دلیل تغییر سندیکای خود از کار اخراج کرد. بعد از این مسئله بیش از صد کارگر که بخش قابل توجهی از آنها زنان کارگر بودند دست به اعتصاب زدند. زنان کارگر اعلام کرده‌اند که مبارزه را ادامه خواهند داد و این مبارزه در هر صورت بر موقعیت زنان کارگر و حتی زنان شهر اورفا تاثیر خواهد داشت، چون با وجود روابط عمیق و فشار بسیار سنت مردسالاری در اورفا، زنان کارگر کارخانه اوزاک توانستند بخشی از آن فشارها را بشکنند و حتی در مقابل خانواده‌های خود بایستند.در کشورهای مختلف دنیا کارگران و سندیکاهای مختلف کارگری از کارگران اوزاک حمایت کردند.