کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

همبستگی اتحادیهٔ سراسری فرهنگیان بریتانیا با زنان و دختران ایران

اتحادیهٔ سراسری فرهنگیان بریتانیا “ان یی یو”  با بیش از نیم میلیون عضو، طی انتشار بیانیه ایی با زنان، دختران، دانشجویان، و همهٔ معترضان به مرگ مهسا امینی ابراز همبستگی کرد.

در قسمتی از این بیانیه آمده است، اتحادیهٔ سراسری فرهنگیان بریتانیا شجاعت دختران دانش‌آموز ایران را که در اعتراض‌ها شرکت دارند، تحسین می‌کند. این دانش‌آموزان شجاع روسری‌های خود را درمی‌آورند و در هوا تکان می‌دهند و خواستار حق تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشت و آیندهٔ خود هستند. اتحادیهٔ سراسری فرهنگیان بریتانیا از دولت ایران می‌خواهد که به حق اعتراض مسالمت‌آمیز و به حق زنان و دختران در تصمیم‌گیری در مورد چگونگی لباس پوشیدن خودشان احترام بگذارد. ما خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همهٔ بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های پس از کشته شدن مهسا امینی، و نیز آزادی همهٔ زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.