کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

هفتمین روز از تجمع اعتراضی کارکنان پتروشیمی رجال

روز یکشنبه ۱۲ دی‌ماه، کارکنان پتروشیمی رجال برای هفتمین روز به منظور پیگیری مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران که خواستار پرداخت حق مزایای اقلیمی و بدی آب و هوا خود طبق بخشنامه سازمان منطقه ویژه هستند، همچنین اصلاح قرارداد پرسنل و در اختیار قراردادن یک نسخه از آن به کارکنان از دیگر خواسته آن‌ها بوده و خواستار اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل هستند.