کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

هشدار کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری

روز یکشنبه 30 مهرماه،اتحادیه بین المللی مخابرات و فدراسیون‌‌های کارگری دیگر خواسته‌های خود را برای متنی با تنظیم صریح‌تر و قوی‌تر در تفاهم‌نامه تنظیم مقررات شرکت‌های چندملیتی به نفع کارگران در سطح بین‌المللی مطرح کردند.

به گزارش کنفدراسیون بین‌المللی،اتحادیه بین المللی مخابرات و اتحادیه‌های کارگری خواستار حمایت‌های قوی‌تر از کارگران در جریان مذاکرات سازمان تجارت جهانی برای تنظیم مقررات شرکت‌های چند ملیتی شد.در بیانیه منتشرشده فدراسیون های کارگری،نقض حقوق بشر در شرکت‌های چندملیتی از دغدغه‌های این تشکل عنوان شده است.در آخرین دور مذاکرات برای یک توافق بین‌المللی برای تنظیم مقررات شرکت‌های چندملیتی، قرار است مواردی در زمینه حقوق بشر هم مورد نظر قرار گیرد که در این زمینه تشکل‌های جهانی کارگری تاکید کردند که حقوق کارگران و کارکنان شرکت‌ها باید از بخش‌های عمده رعایت این حقوق قلمداد شود.از نقض حقوق انسانی کارگران مهاجر در انبارهای شعبه شرکت آمازون در عربستان سعودی تا رفتارهای غیرانسانی شرکت‌های پوشاک در میانمار با کارگران،همه و همه بخش کوچکی از آسیب‌هایی است که شرکت‌های چند ملیتی در این سال‌ها به کارگران وارد کردند و این شرکت‌ها باید ملزم به رعایت حداقل‌های حقوق انسانی نیروی خود شده و رفع مصونیت حقوقی در این موارد ضروری است.