کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

هشدار کارگران پیمانی نفت به پیوست به اعتصابات مردمی

کارگران پیمانی در صنعت نفت ایران به رژیم ایران «اخطار» دادند که اگر «به بازداشت‌ها، کشتار مردم و سرکوبگری‌ها و اذیت و آزار زنان به خاطر حجاب پایان داده نشود و سرکوب مردم پایان نیابد» ساکت نخواهند ماند و «همصدا با همه مردم» دست به اعتراض خواهند زد و کار را تعطیل خواهند کرد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز دوشنبه، چهارم مهر، با انتشار بیانیه‌ای «خشم و نفرت» این کارگران را در مورد «قتل مهسا امینی این دختر جوان به دست گشت ارشاد» اعلام کرد. این شورا همچنین افزود: “از مبارزات مردمی علیه خشونت سازمان‌یافته و هر روزه علیه زنان و علیه فقر و جهنم حاکم بر جامعه حمایت و پشتیبانی می کند.” در بیانیه این شورا تاکید شده است: «اعتراض حق مسلم کارگران و همه مردم است و به ستم و ظلم و بساط سرکوبگرانه‌ای که بیش از چهل سال است بر آنها روا می‌شود اعتراض دارند و دیگر حاضر به ادامه تحمل این بردگی و بی‌حقوقی‌ها نیستند.”