کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

هزینه سبد معیشت ۱۲ میلیون تومان

به گزارش مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور: آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر بوده، و سبد معیشت یک خانوار  3 نفره در ایران، رکورد ۱۲ میلیون تومان را در نوردیده است.

اینکه رقم مخارج ۱۲ میلیون تومان را، با میانگین درآمد حداکثر چهار میلیونی یک خانوار کارگری مقایسه کنیم، با هیچ منطقی نمی توان استدلال کرد، که این قشر چگونه با یک سوم سبد معیشت می‌تواند یک ماه زندگی خود را مدیریت کند. قابل ذکر است، حدود ۸۵ درصد حقوق کارگران برای اجاره خانه و سرپناه هزینه می‌شود و ۱۵ درصد مابقی برای تامین مواد غذایی حداقلی برای زنده ماندن است.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات و حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف

komalah

تجمع کارگران پروژه سد شهر بیجار

komalah

اعتراض دوباره کارگران کارخانه آجر جیل

komalah

بازداشت فعال کارگری ندا ناجی

komalah

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی گلرخ ایرایی

komalah

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah