کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

هر کس به دنبال آلات موسیقی است، می‌تواند از ایران بروند!


روز یکشنبه 22 آذر ماه کاظم موسوی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در مصاحبه با سایت « دیدبان ایران » گفته است: « افرادی که به دنبال آلات موسیقی یا امیال شخصی‌خودشان هستند، کشور‌های دیگر هست، می‌توانند از ایران بروند.» کمی پیش از اظهار این سخنان، مهدی میراشرفی، رئیس گمرک ایران در گفت‌وگویی با خبرنگاران خبر ممنوعیت ورود ابزار موسیقی به ایران را اعلام کرده بود. وی گفته بود: « 11 کانتینر آلات موسیقی و عینک آفتابی را به‌دلیل قرار گرفتن در فهرست کالاهای ممنوعه به مبداء آن برگردانده است»

در اسفند ماه سال ۱۳۵۳، محمد رضا شاه پهلوی با اعلام تشکیل حزب رستاخیز ایران و انحلال همه احزاب موجود آن زمان با نخوت و غروری احمقانه اعلام کرد، هر کس مخالف تصمیم فردی و مستبدانه او است، می توانند از ایران بیرون برود.چهار سال بعد از آن سخنرانی، تحت فشار مبارزه توده های ملیونی، هر چند شاه پشیمان شده بود و بقول خودش صدای انقلاب مردم را شنیده بود ،  اما خود و خاندان سلطنتی چهار سال بعد ناچار شدند سراسیمه از ایران فرار کنند و سلطنتی که با زور و شکنجه ساواک بر پای  نگه داشته بود درهم شکست .

اگر غرور مستبدانه شاه وقت ایران تراژیک بود، تکرار سخنان او از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران کمدی مسخره ای بیش نیست . اینگونه اظهارات به درستی نشان می‌دهند که چگونه استبداد و ارتجاع در ایران قادر به درک ضرورت های زمانه خود نیستند.دیروز استبداد سلطنتی ناچار به پرداخت بهای سنگینی برای آن حماقت تاریخی خود شد و امروز ارتجاع اسلامی در آستانه تکرار آن است.

شاه که سرمست از افزایش بهای قیمت نفت و متکی بر سرکوب ساواک و سرنیزه ژنرالهای نظامی، مخالفین سلطنت را به زندان و شکنجه محکوم کرده، استبداد فردی و سلطنتی را بر کشور حاکم کرده بود، چهار سال بعد از آن سخنرانی احمقانه، در حال که سگ و گربه اش را با چمدانهای پول و جواهرات از ایران خارج می‌کرد، نخست وزیر چندین ساله خود عباس هویدا و بسیاری از سران لشکری و حکومتی را در ایران تنها گذاشت و از ایران فرار کرد.دیدیم که در همان روزهای اول حکومت اسلامی یارانی را که با وفاداری به شاه خدمت کرده بودند با ناسپاسی تمام، تنها گذاشت. آنها همگی توسط حاکمان جدید به جوخه های اعدام سپرده شدند .

حکومت مرتجع اسلامی که دشمنی آشکاری با موزیک، هنر، ادبیات و هر پدیده شادی آفرینی دارد، کار بجایی رسانده که از طالبان افغانستان هم پیشی گرفته است و با عینک آفتابی هم مخالف است. و مضحک تر از آن مخالفین خود را به خارج شدن از ایران دعوت می کند .

آخوندهای ریز ودرشت حکومت اسلامی و کارگزاران شیاد و فاسد آن که دستشان بخون صدها هزار نفر از مردم ایران و منطقه آلوده است وقت و بی وقت مخالفین حکومت اسلامی، معترضین به قوانین اجباری شریعت شیعه، انتقاد کنندگان به تروریسم اسلامی و جنایتکاران منطقه برای را برای مهاجرت و خارج شدن از ایران تحت فشار می گذارد.

حدود قریب به اتفاق کارگران و زحمتکشان،معلمین، بازنشستگان، زنان،مردم کردستان،کولبران،اقلیت های ملی و زبانی،  هنرمندان و شاعران، دانشجویان و استادان دانشگاه و غیره که همگی از رژیم اسلامی بیزارند،از ایران به کجا و چگونه و چرا بروند؟ این کشور به مردم آن تعلق دارد و اگر کسی باید از ایران بیرون برود این اشغالگران و جنایتکاران هستیدکه مردم ایران را به فقر و فلاکت، به زندان و بی حقوقی کشانده اند باید در پیشگاه عدالت مردم  ایران به محاکمه کشیده شوند و سزای شایسته خود را دریافت کنند. هم چنانکه ایران به خانواده سلطنتی تعلق نداشت و شاه و دار و دسته اش ناچار به فرار از ایران شدند، این کشور به آخوندهای فاسد، دزد و مرتجع و به حاکمان جنایتکار اسلامی تعلق ندارد و دیر نیست آنروزی که که باند حاکم فعلی ایران از دست مردم به پا خواسته و ستم دیده ایران ناچار به فرار شده و یا بهای سنگینی برای حدود نیم قرن جنایت و بربریت خود پرداخت کنند .