کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

هجوم نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشگاه تهران

روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، نیروهای لباس شخصی و امنیتی رژیم به دانشجویان دانشگاه تهران حمله کردند و آنها را مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند.

طبق گزارش‌های منتشرشده،نیروهای لباس شخصی رژیم جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران را به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری دختران و نپوشیدن لباس های مورد تایید رژیم را مورد حمله قرار دادند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.گفتنی است که دانشجویان رشته جامعه شناسی همین دانشگاه روز سه شنبه در اعتراض به فشار نیروهای امنیتی بر دانشجویان و احضار ۱۰ نفر از هم دانشجویانشان به کمیته انضباطی اعتراض کردند.شوراهای صنفی دانشجویان کشور در رابطه با حمله‌های مداوم لباس شخصی‌ها به دانشگاه نوشیروانی تاکید کرد که «نیروهای انتظامی نیز تلاشی در جهت محافظت دانشجویان نداشته‌اند.