کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

هجوم مرگبار عقرب‌ها به روستاهای هرمزگان

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، هجوم عقرب‌های سمی به برخی از روستاهای شرقی هرمزگان از جمله روستای چاهنان در بخش سندرک، در روزهای اخیر سبب نگرانی مردم شده است.

گزارش شده است، به طور متوسط هر هفته چندین مورد عقرب‌گزیدگی در این روستاها اتفاق می‌افتد و این امر موجب ترس و برهم خوردن آسایش روانی مردم و خانوادها شده است. عقرب‌ها تقریبا در همه جا هستند و در برخی از خانه‌ها حتی تا رختخواب مردم و درون حمام و سرویس بهداشتی نیز نفوذ کرده و بشدت پرشمار شده‌اند. به گفته یکی از افراد محلی در روستای چاهنان، پنج فوتی ناشی از عقرب زدگی داشته‌اند که آخرین مورد آن، فرد کهنسالی در روستا بوده که قربانی نیش عقرب‌های سمی شد.