کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

هجدهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

براساس گزارش‌ها،روز سه شنبه 8 خردادماه زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین، قزلحصار، کرج، خرم‌آباد در ادامه کارزار جمعی «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» با وجود تداوم آزار و سرکوب زندانیان سیاسی،برای هجدهمین هفته در اعتراض به مجازات اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.

مأموران زندان ابتدا احمدرضا حائری را به سلول انفرادی زندان اوین بردند و سپس زرتشت احمدی راغب را که به این اقدام اعتراض کرده بود،به سلول انفرادی منتقل کردند.احمدرضا حائری روز یکشنبه 6 خرداد پس از یک هفته به بند عمومی بازگردانده شد،اما زرتشت احمدی راغب که شنبه پنج خرداد به سلول انفرادی منتقل شده هنوز به بند عمومی بازگردانده نشده است.منابع موثق نزدیک به خانواده زندانیان سیاسی از اعلام اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب خبر داده و با توجه به بیماری‌های متعدد این زندانی سیاسی 64 ساله نسبت به وضعیت وخیم جسمی او او ابراز نگرانی کردند.گفتنی است زندانیان اعتصابی طی بیانیه هایی اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته هایشان هر سه شنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد و در صورت عدم پیگیری،اقدام به گسترش اعتصاب خواهند کرد.