کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

نیروهای بسیج و اطلاعاتی از مدارس اخراج باید گردند

معلمقائمشهری

استاندار بوشهر حکومت اسلامی خواهان اخراج تمامی معلمان غیر بسیجی از سطح استان و ضرورت بسیجی کردن تمامی معلمین شده است .

چهل و چهار سال است مدارس و مراکز اموزشی به عرصه فعالیت اخوندها ، بسیجی ها ، اطلاعاتی ها در اداره گزینش تبدیل شده است . دهها نهاد و انجمن اسلامی با عناوین مختلف در تمام سیستم آموزش و پرورش حضور دارند. کار به دست اندازی ارتجاعی و مذهبی به متون و به محتوای مواد آموزشی و کتب درسی هم رسیده است. کتابهای آموزشی آکنده از مطالب ضد علمی و حرافات مذهبی گردیده و دانش اموزان و کادر اموزشی ناچار به  انجام مراسم اجباری مذهبی شده اند. هزاران معلم و استاد شریف و با تجربه از کار در مراکز آموزشی محروم ، اخراج و بعضا زندانی و اعدام شده اند .

رژیم اسلامی تبعیض آموزشی را که بگونه ای گسترده وجود داشت ، تولید و باز تولید میکند . کودکان بخشهای محروم جامعه ، دانش آموزان مناطق پیرامونی و بویژه کودکان اقلیت های ملی و مذهبی  همواره  با کمبود مدرسه ، فضا و امکانات اموزشی لازم ، فقدان معلمین مسئول و با دانش روبرو بودند، اینک کلیه مدارس را بر اساس پذیرش پوشش اسلامی و مدیریت جهادی طبقه بندی میکند .مدارس ، شاگردان و معلمینی را که قوانین ارتجاعی مذهبی حکومت را نمی پذیرند از همان امکانات محدود هم محروم میکند . در عوض به مدارس و مدیریتی که مطیع و گمارده حکومت هستند امکانات بیشتر اموزشی ارائه میدهد.

با همه اینها حاصل میلیاردها دلار بودجه که صرف مذهبی کردن اموزش و پرورش شده است هدر رفته است واین پروژه با با شکست و ناکامی روبرو شده است. در واقع هیچ نیرویی نمی توانست به اندازه جمهوری اسلامی اکثریت نسل جوان این کشور را از هر آنچه نام مذهب برخود دارد بیزار کند. نسل جدید دانش آموزان و دانشجویان کە در دوران حکومت جمهوری اسلامی بدنیا آمدە و اموزش دیدە اند مخالف سرسخت حکومت دینی و سیستم آموزش و پرورش مبتنی بر مذهب هستند .اکنون  دانش اموزان و دانشجویان ایران به نیروی جدی و قدرتمند در مخالفت با رژیم اسلامی تبدیل شده اند .در چهل و چهار سال گذشته و بویژه در هفت ماه اخیر جنبش بزرگ « زن،زندگی، آزادی » دانش اموزان و دانشجویان ، معلمین شریف و آزادیخواه از مخالفین ردیف اول حکومت اسلامی و دستگاه مذهب و اختناق نظامی و امنیتی آن بوده اند .

جمهوری اسلامی که در ملزم کردن زنان به حجاب اجباری، در مذهبی کردن جوانان شکست خورده است ، در در صدد است سیستم اموزش و پرورش را امنیتی تر کند.

طرح بسیجی کردن معلمین ، امنیتی تر کردن مدارس و مراکز اموزشی به نوعی اذعان به شکست حکومت اسلامی در سیستم  آموزشی کشور است. اقرار به این است که ضد انقلاب فرهنگی اسلامی ، تغییر متون درسی ، اخراج هزاران معلم ، ستاره دار کردن و اخراج دانشجویان نتوانسته است نسل مورد نظر حکومت را پرورش دهد .

اکنون لغو حجاب اجباری بصورت دوفاکتو و در مناطق شهری به رژیم تحمیل شده است . حکومت چاره ای جز پذیرش عقب نشینی و شکست  را ندارد . هذیان گویی خامنه ای و شرکا ، تهدیدات نیروهای انتظامی و امنیتی کارساز نخواهد بود و حتی به ضد خود تبدیل خواهد شد .دانش اموزان ،معلمین و خانواده های دانش اموزان اگر متحد شوند ، نیروی ملیونی عظیمی هستند که حکومت هار و مرتجع اسلامی را به عقب نشینی بیشتر مجبور خواهند کرد .