کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نوزدهمین روز اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , 16 – 06 – 2019

روز یکشنبه 26خرداد ماه، اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و حق بیمه خود برای نوزدهیمن روز متوالی ادامه داشت.
کارگران شهرداری کوت عبدالله از روز 7 خرداد ماه سال جاری تاکنون با امتناع از جمع آوری زباله ها در سطح شهر و برپایی تجمع مقابل استانداری رژیم در خوزستان خواستار دریافت کلیه مطالبات معوقه خود می باشند. یکی از کارگران به نمانیدگی از سایر معترضان در این خصوص می گوید، پیمانکار از دستمزد اسفند ماه سال گذشته تنها 10 میلیون ریال علی الحساب به حساب کارگران واریز کرده و از پرداخت مابقی معوقات کارگران سرباز می زند. وی با بیان اینکه دستمزد پرداختی کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و همین حقوق نیز به موقع پرداخت نمی‌شود گفت: از اسفند ماه سال گذشته تاکنون حق بیمه کارگران هم پرداخت نشده است.