کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

نوروز و خانواده جان باختگان سیاسی

نوروز برای خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی، دردناکتر از هر وقت سال است. عزیزانی که یک یا چند نوروز قبل، در میان خانواده بودند، اینک در آرامستانها و یا در گورهای بی نام و نشان آرمیده اند.

هزاران زندانی سیاسی در زندانها و شکنجه‌گاههای دور و نزدیک از خانواده در شرایطی بسیار ناانسانی بسر می برند. در چهل و چهار سال حکومت اسلامی دهها هزار زندانی سیاسی در شکنجه‌گاههای حکومت شکنجه و یا اعدام شده اند . هزاران نفر در جریان اعتراضات مردمی علیه حکومت با گلوله های جنگی جانباخته و یا دستگیر و اعدام شده اند. اینک دیگر کمتر خانواده‌ایی در ایران وجود دارد که عضوی از آنها دستگیر، زندانی، اعدام، اخراج از کار و یا ناچار به مهاجرت از کشور نشده باشند.

نوروز، روز تولد، روز ازدواج، روزهای تولد کودکان، برای خانواده جانباختگان سیاسی با درد و رنج بسیار، با گریه های پنهان و آشکار همراه است. بخشی از زندگی و وقت خانواده های جانباختگان سیاسی در آرامستان‌ها میگذرد. وظیفه هر انسان شریف و آزادیخواه و هر نهاد مردمی، هر گروه اجتماعی است که خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی را تنها نگذارند.

بویژه در مراسم نوروزی یاد و نام عزیزان جانباخته را گرامی بدارند. موج دادخواهی در کردستان و در همه ایران رو به رشد است . حکومت اسلامی و حاکمان جنایتکار آن باید پاسخگوی تمامی اعدام ها، قتل ها، ترورها، بمباران و موشکبارانها باشند.

در هر شهر و روستایی لازم است نام تمامی جانباختگان سیاسی، عکس و تصاویر آنها بر دیوار شهرها و روستاها، بر موزه ها و مراکز یادبودها، بر دروازه آرامستانها نقش ببندد. خانواده‌های زجردیده‌ی جانباختگان سیاسی لازم است مورد حمایت معنوی و در صورت لازم کمک های مالی قرار بگیرند.

مردم کردستان و ایران برای مبارزه با ارتجاع اسلامی بهای سنگینی پرداخته اند. حکومت اسلامی باید جواب تمامی جنایاتی که برای تحمیل ستم ملی، ستم مذهبی، عقب نگهداشتن اقتصادی کردستان مرتکب شده است را بدهد. مردم ستم دیده و رنج کشیده ایران که در یک قرن گذشته با استبداد و ارتجاع سلطنتی و مذهبی روبرو بوده، اعدام و شکنجه شده اند، نظامی را پایه گذاری خواهند کرد که اعدام و شکنجه در آن جایی نداشته باشد، زندانی سیاسی وجود نداشته و نقض‌کنندگان حقوق مردم و سلب‌کنندگان آزادیهای سیاسی محاکمه و جوابگو گردند. حکومت جنایتکار اسلامی به دنبال قتل حکومتی ژینا امینی، بیش از 600 نفر را در زندانها و در خیابانها به قتل رساند تا شعله های انقلابی را که با  قتل ژینای جوان برافروخته شده بود، خاموش سازد. هزاران نفر را با گلوله های جنگی زخمی کرد و چند ده‌هزار نفر را به زندان انداخت .

در مراسم های نوروزی امسال یاد همه عزیران جان باخته سیاسی در چهل و چهار سال حکومت جنایتکار اسلامی را گرامی میداریم، از خانواده های آنها دیدن و از هر طریق ممکن و لازم، از آنها حمایت خواهیم کرد .