کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نبود بازنشستگی پیش از موعد کارگران ساختمانی

نبود بازنشستگی پیش از موعد کارگران ساختمانی3

فعال صنفی کارگران ساختمانی کرمانشاه روز شنبه 26 خردادماه، از شرایط سخت شغلی کارگران ساختمانی در این استان گفت.

این فعال صنفی با بیان اینکه کارگران ساختمانی “بازنشستگی پیش از موعد” ندارند اظهار کرد: کارگران از مزایای سختی کار نیز برخوردار نیستند. این فعال صنفی می‌افزاید: یک کارگر ساختمانی بعد از 30 یا 40 سال پرداخت بیمه‌، به دلیل عدم توانایی در پراخت حق بیمه از بازنشستگی محروم میشوند، در واقع این کارگر تا زمانی که جان در بدن دارد باید کار کنند.گفتنی است که در سال‌های اخیر،کارگران ایرانی،پیوسته به اختلاف دستمزد و تورم شدید اعتراض کرده‌اند اما مطالبات آنها با سرکوب مواجه شده است.