کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

ناپدیدسازی قهری ژاکان باران فعال حقوق بشر

ناپدیدسازی قهری ژاکان باران فعال حقوق بشر4

حسین باقری با تخلص ژاکان باران نویسنده و فعال حقوق بشر که در اقلیم کردستان ساکن بود،از ده روز گذشته تاکنون ناپدید شده و این در حالی است که او از ناحیه هر دو پا دارای معلولیت جسمانی است و توانایی حرکت ندارد.

بنابر گزارش منابع آگاه،ژاکان قرار بوده به خاطر تهدیدهای عوامل رژیم،از مسیر ترکیه به اروپا مهاجرت کند،اما از روزهای نخست حرکت او تاکنون اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.ژاکان باران از سالها پیش در پی تهدید نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مجبور به ترک ایران و اقامت در کُردستان عراق شده بود.این فعال حقوق بشر در نزدیک مرز ترکیه آخرین تماس تلفنی را با دوستان خود برقرار کرده و پس از آن ناپدید شده است.لازم به ذکر است که ژاکان باران سال 1401 و در جریان انقلاب “زن،زندگی،آزادی” توسط دادستانی کل استان ایلام به بازداشت و مجازات تهدید شده بود.حتی منزل خانواده این فعال نیز در داخل ایران مورد یورش ماموران نهادهای اطلاعاتی قرار گرفته بود و خانواده او به شدت تهدید شده بودند.