کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

نام ژینا امینی از سیارە زمین فراتر رفت !

حساب رسمی تلسکوپ جیمز وب در اینتساگرام پستی با تصویر مهسا امینی منتشر کرده است. صفحه رسمی این پروژه بزرگ اخترشناسی نوشته است: «بنابر درخواست سنگین فالورها» و همچنین نشر میلیون‌ها بار هشتگ #مهساـامینی چنین پستی را منتشر کرده است.

نام ژینا با مهسا امینی دختر جوان سقزی امروز یکی از مشهورترین و عزیز ترین نامهای جهان است . در چهار گوشه جهان ، از دور ترین روستاها در آفریقا و آسیا تا امریکا و استرالیا ، کمتر کسی است که نام ژینا را نشنیده باشد . شعار زن ، زندگی ، آزادی، خواست مشترک چند میلیارد زن و مرد جهان است . زنانی که حقوق انسانی آنها نقض شده است . زندگی هایی که پر از فقر ، محرومیت ، بیکاری و بی مسکنی است . و آزادی هایی که از بخش زیادی از مردم جهان سلب شده است،همگی در این شعار کوتاه و پر معنا تجلی یافته اند.

اما ژینا و رمز و راز شهرت افسانه ای او ریشه در مبارزات مردم کردستان برای آزادی و برابری دارد . ژینا دختر و نوه هزاران زن پیشمرگه و گریلا است که در مقابل بربریت داعش شیعه و سنی و برای حقوق برابر و کرامت انسانی مبارزه کردند .

دلیل انکه هزاران هنرپیشه ، خواننده ، شاعر ، نویسنده ، قهرمان رشته های ورزشی نام  و عکس ژینا را پخش می‌کنند، ارزش‌های جهانشمول انسانی است که ژینا تبلور و منعکس کننده آن است .

نام ژینا و شعار زن ، زندگی و آزادی، امروز ملیونها انسان مبارز و آزاد اندیش  را متحد کرده است که با دستان خالی در مقابل دستگاه سرکوب فاشیستی جمهوری ایستاده اند.  طی یک هفته گذشته دهها جوان مبارز و انقلابی برای تحقق مفاهیم عمیق این شعار در برابر گلوله دشمن سینه سپر کردند و جان باختند.

ژینا و قتل فجیع حکومتی او بخاطر بیرون بودن چند تار مو ، جرقه ای بود به انبار خشم مردم به ستوه آمده در ایران . اعتصاب پیروزمند مردم کردستان در چهار استان کرد نشین در ایران ، پیام و طلب حمایتی بود از همه مردم شریف ایران ، منطقه و جهان برای مبارزه با بربریت و تحجر رژیم اسلامی ایران .

در چند روزی که کردستان ، ایران و جهان را با موج عظیمی از حمایت و همدردی با خانواده ژینا امینی روبرو کرد ، خواست برابری زن و مرد به صدر مطالبات مردم آمد .

اما خواست‌ها و توقعات مردم. به پاخاسته بسیار بیشتر از لغو حجاب اجباری ، غیر قانونی کردن نهاد جنایتکار گشت ارشاد است . اینک خواست عمومی مردم پایان بافتن حکومت اسلامی و محاکمه سران جنایتکار رژیم است . روزها و هفته های آینده بسیار پر تلاطم و سرنوشت ساز خواهند بود .اتحاد بیشتر ، ادامه کاری اعتراضات و در هم آمیختن آنها با اعتصابات گسترده توده ای و کارگری کمر حکومت اسلامی را خواهد شکست .

نام و چهره زیبای ژینا امینی در کره زمین گسترده شد و دور نیست روزی که سیاره تازه کشف شده ای نام مهسا یا ژینا را بر خود داشته باشد . از سقز تا چهار گوشه جهان و از زمین تا کهکشان ها ، نام و یاد ژینا امینی و همه جانباختگان راه آزادی و برابری گرامی باد .