کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نامه 16 زن زندانی سیاسی از زندان اوین در دفاع از شریفه محمدی

نامه 16 زن زندانی سیاسی از زندان اوین در دفاع از شریفه محمدی3

روز سه شنبه 19 تیرماه دستکم 16 زن زندانی سیاسی در زندان اوین با نگارش نامه‌ای،صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی فعال کارگری را محکوم کردند و خواهان توقف این حکم شدند.

در بخشی از این نامه که در صفحه اینستاگرام گلرخ ایرایی نیز منتشر شده،آمده است:شریفه محمدی فعال کارگری پس از هفت ماه بازداشت موقت،تحمل شکنجه و بازجویی در بازداشتگاه‌های شهرهای مختلف،در سناریویی نخ‌نما و با اتهاماتی بی‌پایه و اساس به اعدام محکوم شد.این نه فقط حکم اعدام شریفه،بلکه حکم اعدام همه‌ فعالین کارگری،سیاسی،مدنی،حقوق بشری و فعالین حوزه‌ی زنان است.آنچه بیش از پیش در این حکم مرگ دیده می‌شود،سیاست سرکوبی است که به واسطه‌ی آن می‌خواهند صدای اعتراض و مطالبه‌گری که با خیزش انقلابی 1401 به سطح قابل تاملی ارتقا یافته بود را خفه کرده و زنان را که با صدایی بلندتر از پیش به عرصه‌ی “حق خواهی” گام گذاشته‌اند،مرعوب و وادار به عقب نشینی کنند.