کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نامه نرگس محمدی به شورای حقوق بشر سازمان ملل

نامه نرگس محمدی به شورای حقوق بشر سازمان ملل1

نرگس محمدی فعال سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل روز دوشنبه ۲۸ اسفند با ارسال پیامی به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با قدردانی از کمیته‌ حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تأکید کرد که نقض حقوق بشر به طور سیستماتیک،فراگیر و نهادینه شده علیه مردم ایران اعمال می‌شود.

نرگس محمدی در این پیام نوشت:با گسترش و تشدید اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی،ابعاد سرکوب خشونت‌بار رژیم نیز تشدید و پردامنه می‌شود و خشونت رژیم نه فقط علیه مخالفان و معترضان بلکه علیه زنان،اقلیت‌های مذهبی و اقوام و… توقف‌ناپذیر است.نرگس محمدی در این نامه همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرد که در کنار مقاومت و مبارزه مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر،مأموریت و فعالیت کمیته حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه حقوق بشر تداوم یابد تا ابعاد پیدا و پنهان آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم را آشکار و اعلام نمایند.او در پایان خواستار آن شد که رژیم دینی استبدادی ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌است،به طور هدفمند و همه‌جانبه تحت فشار سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان قرار گیرد.